Jsme na Facebooku!
a je nás už
přidej se!
facebook link

Ochrana osobních údajů

Společnost BOOTCAMPS, s.r.o. provozovatel internetových stránek www.bootcamps.cz se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí.

Osobní údaje klientů jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od klientů jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje klientů jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

BOOTCAMPS s.r.o. vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.bootcamps.cz. Tyto informace budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek provozovatele.

Veškeré materiály a informace na stránkách jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ní spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

 
 
Věnuj pohyb
 
Partneři
 
Média
 
Kalendář
 
Lokality
 
Náš tým
 
FAQ
 
Galerie
 
Provozuj Bootcamp